Tag Archives: implantologija

endodoncija

Implantologija

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenog zuba pomoću implantata (specijalnog titanijumskog šrafa), koji se postavlja u viličnu kost i na taj način zamenjuje koren zuba koji nedostaje i na koji se moze postaviti keramički zub. Mi koristimo najkvalitetnije implantate najboljih proizvodjača, i za svaki ugradjeni implantat dobija se internacionalni pasoš sa serijskim…