Estetska stomatologija

Estetska stomatologija je grana stomatologije koja se bavi poboljšanjem izgleda zuba i gingive.

Estetska stomatologija obuhvata sledeće usluge:

  • uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba
  • Airflow- peskiranje zuba
  • sanacija zubnog karijesa
  • zamena starih ispuna
  • izbeljivanje zuba ( ordinacijsko-lampom i kućno- individualnim splintovima)
  • izrada kompozitnih i keramičkih faseta.