Implantologija

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenog zuba pomoću implantata (specijalnog titanijumskog šrafa), koji se postavlja u viličnu kost i na taj način zamenjuje koren zuba koji nedostaje i na koji se moze postaviti keramički zub.

endodoncija

Mi koristimo najkvalitetnije implantate najboljih proizvodjača, i za svaki ugradjeni implantat dobija se internacionalni pasoš sa serijskim brojem, što je zvanična potvrda kvaliteta proizvodjača implantata.